Paratoi

Pa un a ydych yn paratoi ar gyfer archwiliad cynnal a chadw arferol, neu’n ymbaratoi i fynd i’r afael â phroblem y daethoch ar ei thraws, gall yr adran hon o’r wefan eich helpu.

Iechyd a diogelwch
Awgrymiadau ar sut i gadw’n ddiogel tra’n gwneud gwaith cynnal a chadw ar eich adeilad hanesyddol

Offer
Rhestr wirio o’r hyn fydd ei angen arnoch ar gyfer eich archwiliad cynnal a chadw

Deunyddiau a thechnegau
Taflenni ffeithiau ar ddeunyddiau traddodiadol a chyfarwyddiadau ar gyfer tasgau cynnal a chadw syml

Caniatâd
Cyngor ar y caniatâd adeilad rhestredig a chydsyniadau eraill y gall fod eu hangen arnoch os oes angen gwneud gwaith sylweddol ar eich eiddo.

Dewis contractiwr
Arweiniad ar yr hyn ddylech ei ystyried wrth ddewis contractiwr i wneud gwaith ar eich adeilad hanesyddol.