Gwneud Newidiadau i'ch Eiddo

Gwneud Newuidiadau i'ch Eiddo

Gwneud Newidiadau i'ch Eiddo

Os ydych yn berchen ar adeilad rhestredig neu heneb gofrestredig, mae angen caniatâd penodol os ydych am wneud newidiadau.

Mae angen trefnu caniatâd heneb gofrestredig gan Cadw ar ran Gweinidogion Cymru am waith ar henebion rhestredig.

Yn achos adeiladau rhestredig, mae angen cael caniatâd adeilad rhestredig gan yr awdurdod lleol ar gyfer gwneud newidiadau, sy'n cynnwys gwaith dymchwel neu estyniadau, neu gan Lywodraeth Cymru yn achos adeiladau awdurdod lleol. Mae gan Weinidogion Cymru bwerau i alw ceisiadau i mewn a phenderfynu ar apeliadau. Mae trefniadau arbennig (eithriad eglwysig) ar waith ar gyfer addoldai rhestredig yng ngofal un o chwech enwad eithriedig.

Efallai y bydd angen caniatadau ar gyfer eiddo mewn ardaloedd cadwraeth ac o fewn cwmpas Safle Treftadaeth y Byd hefyd — bydd swyddog cadwraeth eich awdurdod lleol yn gallu rhoi cyngor i chi.

Datganiadau o'r Effaith ar Dreftadaeth

Mae angen ddatganiadau o'r effaith ar dreftadaeth er mwyn cefnogi ceisiadau am ganiatâd ardal gadwraeth a chaniatâd adeilad rhestredig. Maent wedi disodli'r gofyniad am datganiadau dylunio a mynediad i gyd-fynd â chais am ganiatâd adeilad rhestredig. Efallai y bydd angen i chi hefyd gyflwyno datganiad o’r effaith ar dreftadaeth gyda chais am gydsyniad heneb gofrestredig.

Ewch i'n tudalen 'Datganiadau o’r Effaith ar Dreftadaeth' i gael rhagor o wybodaeth.