CHARTS

Mae newid yn yr hinsawdd yn ddifrifol, ac yn achosi nifer o wahanol broblemau sy’n effeithio ar amgylchedd hanesyddol cymunedau ar draws Ewrop.

Fel rhan o brosiect CHARTS Interreg IVC cynhaliodd Cadw seminar ar newid hinsawdd ym Mhlas Mawr, Conwy ym mis Medi 2012, oedd yn tanlinellu nifer o arferion da sydd wedi eu datblygu yng Nghymru ac yn yr Iwerddon er mwyn cynorthwyo'r amgylchedd hanesyddol i baratoi at yr her y mae newid yn yr hinsawdd yn ei achosi.

Mae Cadw wedi datblygu canllaw a chyflwyniad ynglŷn â sut i baratoi'r amgylchedd ar gyfer newid yn yr hinsawdd, fel y gall arferion da gael eu rhannu gyda chymunedau ar draws Ewrop. Mae'r canllaw hefyd wedi ei grynhoi yn bamffled chwe thudalen, er mwyn rhoi manylion am yr arferion da yn gryno i aelodau o’r cyhoedd a’r cyfryngau.

Gellir llwytho’r adnoddau i lawr ar y dudalen hon.