Fframwaith Archaeoleg Gymunedol

Mae Fframwaith Archaeoleg Gymunedol Cadw yn nodi'n gweledigaeth ni yngl?n â datblygu, hybu, cefnogi a hwyluso archaeoleg gymunedol yng Nghymru.

Archaeoleg Gymunedol

Archaeoleg Gymunedol

Archaeoleg sy'n cael ei chychwyn a'i sbarduno gan gymunedau yw archaeoleg gymunedol. Mae cymryd rhan mewn archaeoleg yn caniatáu i gymunedau weithio gyda'i gilydd, dysgu gyda'i gilydd a thyfu gyda'i gilydd a hynny drwy gyffro darganfod rhywbeth newydd am eu gorffennol cyffredin.
 
Mae Fframwaith Archaeoleg Gymunedol Cadw yn nodi'n gweledigaeth ni yngl?n â datblygu, hybu, cefnogi a hwyluso archaeoleg gymunedol yng Nghymru. Nodau'r fframwaith yw:

- Dangos sut y gall cymryd rhan mewn prosiectau archaeolegol helpu i gynnal  cymunedau drwy ddefnyddio natur amrywiol archaeoleg a hanes helaeth a  phrofiad cyfoethog archaeoleg gyhoeddus yng Nghymru.

- Datblygu a chynnal rhaglenni cyraeddadwy o archaeoleg gymunedol drwy  ddefnyddio partneriaethau sydd eisoes yn bod.

- Datblygu a meithrin galluoedd a fydd yn cynnal archaeoleg gymunedol  ymhell i'r dyfodol.

Fe hoffen ni greu cyfleoedd i bawb ymwneud ag archaeoleg ac felly mae'r fframwaith yn ceisio helpu mentrau sy'n gweithio 'o'r gwaelod i fyny' a chynnig cyfleoedd 'o'r brig i lawr'.

Gobeithio y bydd sefydliadau eraill yn ategu nodau Cadw ac yn defnyddio'r fframwaith i ddatblygu eu gweithgareddau a'u rhaglenni gwaith eu hunain

I gael rhagor o wybodaeth am brosiectau archaeoleg gymunedol yn eich ardal chi, ewch at eich ymddiriedolaeth archaeolegol leol:
 
Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg-Gwent
Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys 
Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd 
Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed

http://www.flickr.com/photos/cadwwales/sets/72157634707982750/