Darpariaethau

Pasiwyd Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar 9 Chwefror 2016 a daeth yn gyfraith ar ôl iddi gael Cydsyniad Brenhinol ar 21 Mawrth 2016. Mae tri phrif nod i’r Ddeddf:

  • gwarchod adeiladau rhestredig a henebion cofrestredig yn fwy effeithiol;
  • gwella rheolaeth gynaliadwy o'r amgylchedd hanesyddol;
  • sicrhau bod penderfyniadau sy'n ymwneud â'r amgylchedd hanesyddol yn fwy tryloyw ac atebol.

Mae'r Ddeddf yn gwella dau ddarn o ddeddfwriaeth y DU — the Ancient Monuments and Archaeological Areas Act 1979 a'r Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 - sydd, ar hyn o bryd, yn cyflwyno fframwaith ar gyfer gwarchod a rheoli'r amgylchedd hanesyddol yng Nghymru. Mae hefyd yn cynnwys darpariaethau unigol sy'n ymwneud ag enwau lleoedd hanesyddol; cofnodion yr amgylchedd naturiol a Phanel Cynghori ar yr Amgylchedd Hanesyddol yng Nghymru.