Datblygu y Ddeddf

Castell y Waun o’r awyr

Castell y Waun o’r awyr

Ymgysylltu ac ymchwil

Dechreuodd y cyfan gyda phroses ymgysylltu eang gyda rhanddeiliaid a’r cyhoedd yn 2012-2013 i bwyso a mesur amgylchedd hanesyddol Cymru a’r systemau ar gyfer ei warchod a’i reoli ar hyn o bryd.

Gan adeiladu ar y dystiolaeth a gasglwyd, comisiynodd Cadw bedwar adroddiad ymchwil i lywio’r gwaith o greu cynigion ar gyfer y ddeddfwriaeth a’r mesurau cysylltiedig:

  • Bil Treftadaeth Cymru: Prosiect ymchwil er mwyn ymchwilio i dri o’r pynciau sy’n codi;
  • Bil Treftadaeth Cymru: Opsiynau ar gyfer darparu gwasanaethau cadwraeth amgylchedd hanesyddol awdurdodau lleol yng Nghymru;
  • Mireinio’r broses ganiatâd ar gyfer adeiladu rhestredig;
  • Gwerthusiad o’r opsiynau ar gyfer dyfodol y cymorth a roddir gan y trydydd sector o ran gofalu am amgylchedd hanesyddol Cymru.

Gallwch lawrlwytho’r adroddiadau hyn isod.