Gwarchod

Gwaith Haearn Blaenafon
Gwaith Haearn Blaenafon
Capel Santes Non
Capel Santes Non
Llys Tre-tŵr
Llys Tre-tŵr

Diben Cadw yw gweithio i sicrhau bod yr amgylchedd hanesyddol yn hygyrch ac y caiff ei warchod yn dda. Caiff asedau hanesyddol eu gwarchod gan nifer o ddynodiadau gwahanol, rhai'n statudol ac eraill yn anstatudol - mae rhestru, cofrestru a gwarchod llongddrylliadau yn ddynodiadau statudol a gynhelir gan Cadw gan weithio i feini prawf penodol, ar ran Gweinidogion Cymru. Awdurdodau lleol sy'n dynodi ardaloedd cadwraeth.  Caiff asedau eraill eu cynnwys ar gofrestri cenedlaethol neu leol anstatudol.