Cymerwch ran …

Mae Cadw yn gweithio gyda'r Gymdeithas Archeoleg Forwrol i ddarparu hyfforddiant a chyrsiau i bobl yng Nghymru sydd am ddysgu mwy am ein treftadaeth forwrol. Mae rhai cyrsiau yn addas i ddechreuwyr pur ac mae eraill yn gofyn am rywfaint o wybodaeth flaenorol. Mae cyrsiau ar gael i blymwyr a'r rhai nad ydynt yn blymwyr!

Mae'r Gymdeithas Archeoleg Forwrol hefyd yn cynnal y cynllun ‘Mabwysiadu Llong Ddrylliedig’. Os ydych chi, neu eich grŵp, yn plymio i'r un safleoedd llongau drylliedig yn rheolaidd pam nad ydych yn eu ‘mabwysiadu’? Gallech chwarae rhan bwysig yn y gwaith o fonitro cyflwr eich llong ddrylliedig, yn ogystal â helpu i ddarganfod llawer mwy amdani.

Mae Cadw hefyd wedi rhoi cymorth grant i Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru i sefydlu a chynnal prosiect a elwir yn Arfordir. Nod prosiect Arfordir yw annog unigolion a grwpiau i gymryd rhan yn y gwaith o gofnodi safleoedd archeolegol arfordirol yn eu hardal, ymchwilio iddynt a'u monitro.

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg-Gwent

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd

Arfordir Treftadaeth Arfordirol