Ffynonellau gwybodaeth

Dylai'r adnoddau isod eich helpu i ddysgu mwy am yr amgylchedd hanesyddol morol.

I gael gwybodaeth am longau drylliedig dynodedig a'r mathau o drwydded sydd ar gael:
Cysylltwch â cadw@wales.gsi.gov.uk

I weld Cofnod Amgylchedd Hanesyddol Cymru, gan gynnwys gwybodaeth am safleoedd archeolegol arfordirol a rhynglanwol a mapiau chwiliadwy:
www.archwilio.org.uk

I gael gwybodaeth am y gronfa ddata archeoleg forwrol genedlaethol, gan gynnwys cofnodion awyrennau a gollwyd, llongddrylliadau a nodweddion morwrol:
CBHC(Morol)

I gael gwybodaeth gyffredinol am archeoleg danddwr a chyrsiau sydd i'w cynnal:
www.nauticalarchaeologysociety.org