Treftadaeth y Byd

Traphont Ddŵr Pontcysyllte

Traphont Ddŵr Pontcysyllte

Mae Safleoedd Treftadaeth y Byd yn lleoedd y mae Pwyllgor Treftadaeth y Byd UNESCO (Mudiad Addysgol, Gwyddonol a Diwylliannol y Cenhedloedd Unedig) wedi eu harysgrifo ar restr o safleoedd rhyngwladol oherwydd eu gwerth cyffredinol eithriadol, y mae eu pwysigrwydd mor fawr y mae'n rhychwantu ar ffiniau cenedlaethol. Cenhadaeth Treftadaeth y Byd UNESCO yw annog gwledydd i sicrhau eu bod yn diogelu eu treftadaeth naturiol a diwylliannol eu hunain.

Ar hyn o bryd mae gan Gymru dri safle treftadaeth y byd — Cestyll a Muriau Tref Edward I yng Ngwynedd - yng Nghaernarfon, Conwy, Biwmares a Harlech yng ngogledd-orllewin Cymru; Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon yn ne-ddwyrain Cymru; a Thraphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte yng ngogledd-ddwyrain Cymru.