Deall nodweddion

Y Fflint

Y Fflint

Mae nodweddion hanesyddol wrth wraidd natur leol unigryw ac ymdeimlad o frogarwch. Mae gan bob lle hanes unigryw, felly mae gan bob lle nodweddion hanesyddol unigryw, sy'n ased grymus o ran adfywio. Mae deall y nodweddion hynny a sut y cawsant eu ffurfio yn sail ar gyfer gwaith cynllunio, dylunio a rheoli sy'n cynnal natur leol unigryw.

Gallwn olrhain natur leol unigryw drwy waith nodweddu - sef nodi sut y lluniwyd lleoedd gan dreigl amser a'r hyn sy'n eu gwneud yn arbennig. Gallwn weld nodweddion hanesyddol ym mhatrymau gofod a chysylltiadau, yn ogystal â thraddodiadau adeiladu.  Dyma nodweddion hunaniaeth unigryw, ac wrth i leoedd newid, gallwn ddefnyddio'r nodweddion hyn i sicrhau bod lleoedd hefyd yn dal eu gafael ar yr hyn sy'n eu gwneud yn arbennig.

Bu Cadw'n edrych ar gyfres o drefi ledled Cymru, ac mae pob un ohonynt yn meddu ar ei nodweddion arbennig ei hun. Mae'r astudiaethau'n nodi diffiniad o nodweddion lleol sy'n gallu llywio'r gwaith o reoli newid.