Aberdâr

Aberdâr

Aberdâr

Tyfodd Aberdâr yn gyflym iawn o fod yn bentref bach a oedd yn dyddio o'r cyfnod canoloesol i fod yn dref gyflawn dros ychydig o ddegawdau yng nghanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg.  Ysgogwyd y twf cyflym hwn gan y diwydiant haearn a gweithgarwch glofaol a phan ddaeth y rhain i ben, gadawyd tref ddiwydiannol ryfeddol o gyflawn ar eu hôl. Amgylchynir canol masnachol a dinesig y dref gan gyfres o ardaloedd preswyl a gynlluniwyd yn dda a adeiladwyd ar gaeau. Mae gan bob ardal brif arddull adeiladu a nodweddion unigryw. Yng nghanol y dref, mae gan yr adeiladau masnachol eu harddull eu hunain, yn cynnwys traddodiad anarferol o waith rendro addurnedig amlwg. Mae'r strydoedd preswyl wedi newid yn sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf, ond gellir gweld yr arddulliau unigryw a fabwysiadwyd gan dirfeddianwyr gwahanol ar adegau gwahanol o hyd, a cheir rhai manylion anarferol.

Mae'r astudiaeth yn darparu gwybodaeth i gefnogi Menter Treftadaeth Treflun sy'n canolbwyntio ar ganol y dref, yn ogystal â gweithgarwch cynllunio ac adfywio yn yr ardal ehangach.