Aberystwyth

Aberystwyth

Aberystwyth © Hawlfraint y Goron (2013) Croeso Cymru

Pennu nodweddion trefol sy’n diffinio cymeriad hanesyddol unigryw trefi unigol ac sy’n nodi amrywiaeth y cymeriad ynddyn nhw. 

Mae’n edrych ar hanes tref ac yn nodi sut mae’r hanes hwnnw wedi’i fynegi ar ffurf patrymau gofodol a chysylltiadau a thraddodiadau adeiladu, sef cynhwysion sylfaenol cymeriad hanesyddol.

Ddiben cyntaf yr astudiaeth hon yw bwydo’r cynlluniau sy’n codi fel rhan o adfywiad strategol Aberystwyth. 

Mae hefyd yn cynnig cyflwyniad cyffredinol i ddatblygiad hanesyddol a chymeriad y dref drwyddi draw, a hynny fel ffynhonnell gwybodaeth at waith cynllunio a rheoli, ac i unrhyw un sydd am ddod i nabod Aberystwyth yn well.