Cefn Mawr a'r Cylch — Deall Nodweddion Trefol

Dyfrbont Pontcysyllte

Dyfrbont Pontcysyllte © Hawlfraint y Goron (2013) Croeso Cymru

Mae nodweddion trefol yn diffinio cymeriad hanesyddol nodedig trefi unigol — yr hyn sy'n gwneud pob lle yn arbennig.

Mae'n ystyried sut y caiff hanes tref ei fynegi yn ei chynllun a'i thirwedd, a'i thraddodiadau adeiladu.

Gyda'r wybodaeth hon, gallwn wneud penderfyniadau cynllunio gwell ac adfywio ein canolfannau trefol er mwyn i ni ddiogelu'r hyn sy'n eu gwneud yn wahanol.

Diben uniongyrchol yr astudiaeth hon o Gefn Mawr a'r cylch yw llywio polisïau cynllunio a mentrau adfywio yng nghyffiniau safle Treftadaeth y Byd Pontcysyllte nawr ac yn y dyfodol.

Mae'r adroddiad hefyd yn rhoi cyflwyniad cyffredinol i ddatblygiad hanesyddol a nodweddion yr ardal gyfan ar gyfer unrhyw un sydd am ddysgu mwy am Gefn Mawr.