Y Fflint

Y Fflint

Y Fflint

Mae'r Fflint yn dref fodern gyda gorffennol hynod ddiddorol.  Hon oedd y dref â chastell gyntaf i gael ei chreu gan y Brenin Edward I ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg, a gellir olrhain amlinell y dref arfaethedig ger y castell yn glir yn y strydlun modern.  Roedd y Fflint yn dref fach a drawsnewidiwyd gan ddiwydiannu, a gefnogodd ailadeiladu a thwf o fewn terfynau'r dref ganoloesol i ddechrau, ac yna ehangu graddol y tu hwnt i'r terfynau hynny.  Er i lawer o adeiladau hŷn y dref gael eu dymchwel yn sgîl ailddatblygiad yn yr ugeinfed ganrif, mae'r prif strydoedd yn dal i gynnwys enghreifftiau da o adeiladau o ddechrau'r 1800au i ganol yr ugeinfed ganrif, ac yn aml mae'r maestrefi'n cadw nodweddion unigryw eu cyfnod.

Mae gan y dref hanes hir a dynamig, a gellir gweld olion cyfnodau gwahanol yn glir yn nodweddion unigryw'r dref. Paratowyd yr astudiaeth hon i gefnogi Menter Treftadaeth Treflun a oedd yn canolbwyntio ar ganol y dref, ond mae'n rhoi cyflwyniad i gymeriad y dref gyfan, fel llinell sylfaen ar gyfer gweithgarwch cynllunio ac adfywio arall.