Cynlluniau Dehongli

Eiconau'r Stori

Mae llwyddiant dull dehongli Cymru gyfan yn dibynnu ar gyflwyno safleoedd treftadaeth mewn modd integredig. Fel y cyfryw, comisiynwyd y cynlluniau dehongli hyn gan Cadw i ddechrau datblygu cyfres gyson, glir a diddorol o hanesion i ddod â straeon allweddol treftadaeth Cymru yn fyw. Mae'r cynlluniau hyn yn ddefnyddiol i unrhyw un sy'n cynnal prosiect dehongli yng Nghymru.

Ceir rhestr o’r cynlluniau dehongli ar ochr dde’r sgrin. Cliciwch ar y dolenni i gael crynodebau byr ac i lawrlwytho fersiynau electronig.