Ymatebion Artistig i'r Dirwedd

Castell Dolbadarn

Castell Dolbadarn

Teitl: Y Dirwedd yn Denu
Dyddiad: Ebrill 2011
Crëwr: Touchstone Heritage Management Consultants & Associates

Mae'r cynllun yn nodi sut mae'r dirwedd wedi ysbrydoli pob math o artistiaid dros y 300 mlynedd diwethaf, a sut y gellid defnyddio'r dehongliad artistig dilynol i wella profiadau ymwelwyr yng Nghymru.

Y dull gweithredu
Mae'r cynllun yn awgrymu bod y themâu canlynol ar y cyd yn cynnig 'naratif cenedlaethol' ar gyfer tirwedd Cymru.

  • Y dirwedd fel hanes
  • Y dirwedd fel natur
  • Y dirwedd fel cartref
  • Y dirwedd fel adnodd.

Mae'r rhain yn ategu dull sy'n "seiliedig ar greu'r diddordeb cyffredinol mwyaf". Ymysg y syniadau ar gyfer hyn mae defnyddio brasluniau bywgraffiadol artistiaid; cymharu'r modd y mae ymatebion artistiaid wedi newid dros amser; cymariaethau â thirweddau cyfoes; enghreifftiau o'r math o gelf a ddefnyddiwyd ac archwiliad o'r nodweddion topograffig sy'n gwneud tirwedd yn destun gwerth chweil.