Cestyll Edward I

Castell Caernarfon

Castell Caernarfon

Teitl: Cynllun Dehongli ar gyfer cestyll a muriau tref Edward I
Dyddiad: Mai 2010
Crëwr: PLB Consulting Ltd

Mae'r cynllun yn cyflwyno fframwaith ar gyfer dehongli stori cestyll a muriau tref Edward 1 a'r effaith a gawsant ar bobl Gogledd Cymru. Mae'n cwmpasu'r cyfnod o 1276 pan oedd y Brenin o Loegr yn buddsoddi amser ac adnoddau yn yr ardal fel rhan o frwydr pŵer barhaus â'r Tywysogion brodorol. Ymysg y safleoedd sy'n gysylltiedig â'r cyfnod hwn mae'r cestyll yng Nghaernarfon, Conwy, Biwmares a Harlech sydd â statws Safle Treftadaeth y Byd. Mae'r cynllun hwn yn cyd-fynd â llinyn stori ehangach 'Cestyll a thywysogion Cymru'r oesoedd canol a'r frwydr dros annibyniaeth'. Mae ganddo gysylltiad agos â chynllun dehongli 'Tywysogion Gwynedd' yn benodol.

Y dull gweithredu
Mae'r cynllun yn nodi cyd-destun hanesyddol y stori a'i chysylltiadau â chynlluniau dehongli eraill yn y llinyn stori. Mae'n nodi amryw o gyfleoedd i gyflwyno dehongliadau ar bob cam o'r broses o ymgysylltu â'r ymwelydd (h.y. o'r adeg cyn yr ymweliad i ddehongliadau y gellir eu haddasu a fyddai'n annog pobl i ailymweld) ac mae'n cynnwys archwiliadau ar y safle.