Amddiffyn y Deyrnas

Amddiffynfa Stack Rock

Teitl: Amddiffyn y Deyrnas - Sir Benfro
Dyddiad: Mehefin 2010
Crëwr: Attract Marketing Ltd

Mae'r cynllun yn cyflwyno fframwaith ar gyfer dehongli stori rôl Sir Benfro yn amddiffyn Prydain rhag rhyfel a goresgyniad dros y 300 mlynedd diwethaf. Mae'n nodi tri llinyn stori cryf: y bygythiad milwrol o Ffrainc yn y 18fed/19eg ganrif; rôl weithredol yr ardal yn y ddau Ryfel Byd; ei rôl barhaus yn ystod y Rhyfel Oer.

Mae stori Sir Benfro yn rhan o stori 'Amddiffyn y Deyrnas' ehangach Cymru gyfan a gaiff ei harchwilio maes o law drwy gynllun ategol.


Y dull gweithredu
I'ch helpu i benderfynu i ba raddau y mae eich prosiect yn cyd-fynd â hyn, mabwysiadwyd dull thematig o ddehongli'r stori hon. Mae'r cynllun yn nodi dros 430 o safleoedd o dan y stori hon ac felly mae'n awgrymu meini prawf ar gyfer eu categoreiddio yn ôl eu hygyrchedd ffisegol a deallusol.

Mae'n mynd ymlaen i argymell, o ystyried amrywiaeth a nifer y safleoedd, bod angen "cyfuniad o ddulliau cyfathrebu a dehongli creadigol lleol ac o bell".