Cymru: Y Wlad Ddiwydiannol Gyntaf

Ffwrnais Ddyfi

Ffwrnais Ddyfi

Teitl: Grym y Genedl
Dyddiad: Gorffennaf 2011
Crëwr: Touchstone Heritage Management Consultants & Associates

Mae'r cynllun yn amlinellu'r effaith a gafodd diwydiannu ar Gymru, a'r cyfraniad a wnaed gan ddiwydiant Cymru yn fyd-eang. Mae'r cynllun yn derbyn bod pobl wedi ymwneud â gweithgarwch diwydiannol erioed, ond mae'n canolbwyntio ar chwyldro diwydiannol y 18fed a'r 19eg ganrif yn bennaf. Mae'r cynllun yn edrych ar sut y gwnaeth pobl, yn dibynnu ar eu statws a'u cymhelliant, effeithio ar y newid hwn neu sut y gwnaeth effeithio arnynt hwy. Mae'n cynnwys rhestr o bobl ddylanwadol a oedd yn ymwneud ag amrywiaeth eang o ddiwydiannau a mudiadau cymdeithasol, yn ogystal â nifer o safleoedd yn cynnwys llefydd eiconig fel Gwaith Haearn Blaenafon ac Amgueddfa Lechi Cymru.

Y dull gweithredu
Mae'r cynllun yn edrych ar y stori o dair ongl:

  • Pobl - mae hyn yn ystyried cymhelliad amryw o fuddsoddwyr, dyfeiswyr, entrepreneuriaid, noddwyr, gweithwyr, diwygwyr gwleidyddol, ysgogwyr a chynhyrfwyr cymdeithasol a'r hyn oedd yn sail i'r chwyldro diwydiannol yng Nghymru.
  • Prosesau - mae hyn yn nodi'r adegau allweddol yng Nghymru, lle gwnaed dyfeisiadau neu lle mabwysiadwyd technolegau a gododd diwydiant i lefelau newydd a chyffrous.
  • Llefydd - mae hyn yn ateb y cwestiwn 'pam ddigwyddodd hyn oll yng Nghymru?' Mae'n amlinellu pwysigrwydd cyfoeth mwynol Cymru (yn enwedig llechi, mwyn haearn a glo), ac yn nodi llawer o'r lleoliadau allweddol yn y stori

Mae'n awgrymu nifer o ffyrdd o gysylltu'r stori ledled Cymru.