Owain Glyndŵr a’i Wrthryfel

Adluniad o Sycharth

Adluniad o Sycharth

Teitl: Owain Glyndŵr a'i wrthryfel - Cynllun Dehongli
Dyddiad: Mehefin 2010
Crëwr: Sian Shakespear Associates

Mae'r cynllun hwn yn edrych ar y stori sy'n gysylltiedig ag Owain Glyndŵr, ei fywyd (tua 1359 i tua 1416) a'i rôl arweiniol yn y rhyfeloedd yn erbyn awdurdod Lloegr ar ddiwedd y 14eg ganrif a dechrau'r 15fed ganrif. Ymysg y safleoedd sy'n gysylltiedig â'r cyfnod hwn mae llysoedd Glyndŵr yn Sycharth a Glyndyfrdwy; a'r cestyll yn Aberystwyth a Harlech. Ceir cysylltiadau rhwng y stori hon a'r straeon eraill yn llinell stori ehangach Cestyll a Thywysogion Cymru'r Oesoedd Canol.

Y dull gweithredu
Mae'r cynllun yn cynnwys dehongliad defnyddiol o'r ffynonellau hanesyddol a llenyddol sy'n helpu i greu'r darlun o fywyd Glyndŵr. Mae'n cynnwys archwiliad o safleoedd perthnasol ac yn awgrymu sut y gellid eu dehongli. Mae hefyd yn cynnwys syniadau ar gyfer dau glwstwr daearyddol sy'n seiliedig ar safleoedd.