Tywysogion Gwynedd

Castell Deganwy

Castell Deganwy

Teitl: Cynllun Dehongli ar gyfer Tywysogion Gwynedd
Dyddiad: Mai 2010
Crëwr: PLB Consulting Ltd

Mae'r cynllun yn cyflwyno fframwaith ar gyfer dehongli stori Tywysogion Gwynedd a sut y daeth y llinach frodorol hon i fri ar ddiwedd y 13eg ganrif, gan ddod mor bwerus fel bod y Tywysog Llywelyn ap Gruffudd wedi rheoli Cymru unedig yn 1267. Mae'r cynllun hefyd yn ymdrin â'r rhyfel dilynol â brenhiniaeth Lloegr. Mae'n cwmpasu safleoedd fel cestyll Dolbadarn, Ewlo, Cricieth a Castell y Bere; yn ogystal â Phriordy Penmon ac Abaty Dinas Basing.

Mae'r cynllun hwn yn cyd-fynd â llinell stori ehangach Cestyll a Thywysogion Cymru'r oesoedd canol a'r frwydr dros annibyniaeth. Mae ganddo gysylltiad agos â chynllun dehongli 'Cestyll a muriau tref Edward I' yn benodol.

Y dull gweithredu
Mae'r cynllun yn nodi cyd-destun hanesyddol y stori a'i chysylltiadau â chynlluniau dehongli eraill Cadw. Mae'n nodi amryw o gyfleoedd i gyflwyno dehongliadau ar bob cam o'r broses o ymgysylltu â'r ymwelydd (h.y. o'r adeg cyn yr ymweliad i ddehongliadau y gellir eu haddasu a fyddai'n annog ailymweliadau) ac mae'n cynnwys archwiliadau ar y safle. Mae hefyd yn awgrymu nifer o glystyrau o safleoedd.