Goresgyniad, Meddiannaeth a Gwladychiad y Rhufeiniaid yng Nghymru OC 47-410

Adluniad o Amffitheatr Caerllion

Adluniad o Amffitheatr Caerllion

Dyddiad: Mai 2011
Crëwr: No-Nonsense-Interpretation Ltd

Nod y cynllun yw rhoi fframwaith ar gyfer adrodd stori'r Rhufeiniaid ledled Cymru OC 47-410, ei heffaith ar y boblogaeth frodorol ar y pryd, a'r etifeddiaeth barhaus o ran safleoedd, casgliadau ac arteffactau. Mae'r cynllun yn cynnwys safleoedd ledled Cymru yn cynnwys y Caerau Rhufeinig yng Nghaerllion a Chaernarfon ac anheddiad Caer-went. Mae'r cynllun hwn yn cyd-fynd â llinyn stori ehangach 'Gwreiddiau, cynhanes a goresgyniad a gwladychiad y Rhufeiniaid'. Mae ganddo gysylltiadau agos â chynllun dehongli 'Gwreiddiau a Chynhanes Cymru 250,000 CC i OC 47-78' yn benodol.
 
Y dull gweithredu
Mae'r cynllun yn darparu dogfen gyfeirio ddefnyddiol i'r digwyddiadau a'r dyddiadau allweddol ar gyfer y stori hon. Mae hefyd yn cynnwys 'datganiadau ymgysylltiad', h.y. y prif gysyniadau o'r cyfnod a fydd yn apelio at gynulleidfa fodern; a rhestr o gamau gweithredu â blaenoriaeth a fydd yn arwain at 'ymgysylltiad gwell â diddordebau, dychymyg ac emosiynau ymwelwyr'. Mae'n awgrymu mai'r ffordd orau o gyflwyno'r stori yw drwy hierarchaeth o safleoedd: ac mae'n amlinellu naw pecyn daearyddol penodol i ymwelwyr ledled Cymru.