Baddonau Rhufeinig Caerllion

Rhufeinwyr yn nofio yn y 'natatio'.

Sut mae rhoi dŵr yn ôl i mewn i faddonau Rhufeinig? Dyna oedd yr her a wynebai'r tîm a oedd yn gyfrifol am ailddehongli'r olion yng Nghaerllion.

Gan nad oedd dŵr go iawn yn opsiwn, gosodwyd system daflunio â golau a sain atmosfferig i greu'r argraff bod pobl yn gwneud ymarfer corff yn y 'natatio' (pwll nofio). Mae'r geiriau sy'n chwyrlïo o amgylch y nofwyr, yn rhoi darnau o wybodaeth am y ffordd y defnyddiwyd y baddonau. Mae'r canlyniad trawiadol yn sicrhau bod pob ymwelydd sy'n gadael yr heneb, waeth beth fo'i oed, yn deall diben yr adeilad.

Ategir y tafluniad gan amrywiaeth o ddehongliadau eraill. Mae casgliad mawr o arteffactau replica y gellir eu trin a'u trafod yn helpu ymwelwyr i ddysgu am amrywiaeth o wrthrychau Rhufeinig bob dydd. Ymhlith yr eitemau mae arfau, dillad, llestri coginio, offer ysgrifennu, gemwaith, gwydr a chrochenwaith.  Gall ymwelwyr hefyd gystadlu yn erbyn ei gilydd drwy chwarae pedair gêm sgrin-gyffwrdd wedi'u hanimeiddio. Rhaid i'r chwaraewyr ddewis cymeriad cyn profi eu gwybodaeth am y baddonau drwy roi atebion cyflym i gwestiynau aml-ddewis. Mewn mannau eraill, adroddir straeon y baddonau drwy baneli, pyst sain a ffilmiau mud doniol. Mae hyd yn oed y seddi yn Rhufeinig; mae'r meinciau yn seiliedig ar ddyluniadau a ddarganfuwyd yn Herculaneum.

Mae'r ymateb wedi bod yn gadarnhaol tu hwnt. Mae'r safle wedi cael adolygiadau gwych ar-lein ac wedi cael ei ganmol am ei hygyrchedd.