Castell Conwy

'Ailennyn' gan Jessica Lloyd-Jones

Cyflwynwyd yr her eithaf yng Nghonwy, sef dehongli Safle Treftadaeth y Byd. Mewn prosiect uchelgeisiol, a arianwyd gan y Prosiect Twristiaeth Treftadaeth, comisiynwyd pum artist i gynhyrchu darn o waith celf deongliadol wedi'i ysbrydoli gan y castell a'i hanes.

Aeth Linda Norris a Rachel Phillips ati i ailosod y gwydr lliw yng nghapel y castell gyda'u gwaith 'Garsiwn o Flodau'. Mae eu dyluniad yn seiliedig ar dirwedd gogledd Cymru ac yn adrodd hanes y frwydr waedlyd rhwng tywysogion Gwynedd a brenhinoedd Lloegr.

Aeth Rubin Eynon ati i orchuddio llawr Tŵr y Carchar â llwyth o arfwisgoedd ac arfau. Ar ben y cyfan mae cleddyf a choronig Llywelyn. Mae'r gwaith, sy'n dwyn y teitl 'Talaith Llywelyn', yn cynrychioli ysbryd angerddol y Cymry wrth i'r cerflun godi o dywyllwch y ddaeargell.

Mae darn Gideon Petersen, 'The King's Head', yn cyfarch ymwelwyr wrth iddynt droedio i mewn i'r Ystafelloedd Brenhinol. Mae presenoldeb ysbrydol Edward I yn olygfa drawiadol.

Mae gwaith Jon Merrill, 'The Guard', wedi'i wneud o drawstiau derw Cymreig ac wedi'i gerfio â manylion sy'n cynrychioli'r cromenni pren, yr eisgoed a'r gwaith addurniadol a fyddai wedi'u gweld o bosibl yn ystafelloedd y castell ar un adeg. Mae bellach yn fan poblogaidd a ddewisir gan ymwelwyr i dynnu llun.

Mae gwaith Jessica Lloyd-Jones, 'Rekindled', yn defnyddio tafluniad i ddod â lle tân yn fyw. Ceir cipolwg o orffennol canoloesol yn y fflamau a dangosir pwysigrwydd y tân a'r ffyrdd amrywiol o'i ddefnyddio yn y castell canoloesol.