Ymweliadau addysg

Olympiad Diwylliannol - Castell Caerffili

Trosolwg

Mae Ymweliadau Addysg Cadw yn help i chi fynd o dan groen etifeddiaeth Cymru. Cewch brofi dros 5000 o flynyddoedd o’n hanes a sut oedd ein cyndadau’n byw mewn safleoedd allweddol ble digwyddodd y cwbl. Trefnwch ymweliad addysgol i un o nifer o'n safleoedd heddiw!

Os mai hanes y Rhufeiniaid, Edward 1, Tywysogion Cymru, bywyd yn yr Oesoedd Canol neu adeg y Tuduriaid sy’n mynd â’ch bryd, neu’r anheddau cynnar neu’r Chwyldro Diwydiannol, mae digonedd o leoliadau ysbrydoledig i chi ddewis ohonynt. Os ydych:

• am fynd ar daith ddysgu i un o’n hamryw leoliadau di- staff
• am wneud taith hunan ddarpar  o gwmpas un o’n lleoliadau sydd â staff yno
• neu am gael mynediad i’r adnoddau addysg lawrlwythol sydd gennym

Mae gennym rywbeth ar eich cyfer!

Ymweliadau Gweithgareddau Addysg

Mae'n ddrwg gennym, nid ydym yn rhedeg unrhyw weithgareddau addysgol ffurfiol ar y funud. Ar hyn o bryd rydym wrthi'n datblygu cynnig addysgol arbrofol, trawsgwricwlaidd, newydd, a byddwn yn dechrau ei roi ar-lein yn y haf. Yn y cyfamser, rydym yn parhau i gynnig ein hymweliadau addysgol hunan-dywys rhad ac am ddim. Siaradwch â safleoedd unigol am ymweliadau hunan-dywys a darpariaeth leol. Gweler ein hadnoddau ar gyfer deunyddiau i gefnogi'ch ymweliadau. Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yn un o'n safleoedd yn fuan.