Cynllun teuluoedd sy'n addysgu gartref

Mae cynllun Cadw yn cynnig mynediad am ddim i'r safleoedd i deuluoedd sy'n addysgu eu plant gartref.

Pobl yn Castell Coch

Pobl yn Castell Coch

Mae Cadw yn cynnig ymweliadau addysg hunan-dywys am ddim i safleoedd Treftadaeth Cadw sydd â staff ble codir tâl fel arfer, i blant sy’n cael eu haddysgu gartref gyda'u rhieni sy’n diwtoriaid arnyn nhw, yn ogystal ag i blant sy’n cael eu haddysgu mewn ysgolion. Mae’r cynllun yn berthnasol i ymweliadau addysgiadol sy’n digwydd yn ystod y tymor, ac yn ystod oriau ysgol/coleg arferol. Nid yw digwyddiadau ychwanegol ble mae’r cyhoedd yn talu’n gynwysedig.


Ar gyfer teithiau wedi eu trefnu i grwpiau mawr sy’n cael eu haddysgu gartref - ewch i’n prif dudalen hunan-dywys a dilynwch y cyfarwyddiadau am sut i archebu ymweliad dysgu hunan-dywys am ddim.

Ar gyfer teuluoedd ag un plentyn sy’n cael ei addysgu gartref

Ffoniwch y safle i weld os yw ar gael ar y dyddiad yr hoffech ymweld (os wnewch chi ei gadael yn hwyrach na hyn, ni allwn warantu ymweliad am ddim, er y gwnawn ein gorau i brosesu eich cais).

• Unwaith i chi gytuno ar ddyddiad ac amser gyda’r safle, llenwch y ffurflen gais Addysgu Gartref i gadarnhau eich archeb.

• Gweler ein Termau ac Amodau a’n Canllawiau i ymweliadau grŵp/ysgolion a’n Adnoddau

Mae pob archeb yn ddibynnol ar argaeledd a disgresiwn y safle.

Dim ond yn ein safleoedd ble codir tâl mae modd cael ymweliad addysgiadol am ddim. Mae llawer o safleoedd anhygoel eraill - gweler y mapiau a’r dudalen amserlenni a’r mynediad addysg i dudalen y safleoedd heb staff - sydd â chyfleoedd am ddim, llawn hwyl mewn safleoedd ar hyd a lled y wlad, â gwahanol straeon i’w hadrodd.  

Gobeithio y caiff eich plant ddiwrnodau dysgu llawn hwyl a gwybodaeth, pa bynnag safle/cyfnod maen nhw’n ei archwilio ac yn dysgu amdano. Rydyn ni wir yn gwerthfawrogi adborth ar brofiad y plant ac am eich ymweliad, felly cysylltwch â Blwch Negeseuon bocs postio Addysg Cadw