Canllawiau ynghylch ymweliadau grwpiau addysg

Canllawiau ynghylch ymweliadau grwpiau addysg

Mae taflenni cyfarwyddyd ar gael i'w lawrlwytho ynglŷn â detholiad o'r henebion yn ein gofal. Mae'r taflenni’n rhoi gwybodaeth am beryglon ac maen nhw’n gallu helpu arweinwyr grwpiau i gynllunio’u hymweliad.


Nid asesiadau risg mo’r taflenni hyn. Rhaid i’r ysgolion gynnal eu hasesiad risg eu hunain yn unol â'r canllawiau y maen nhw’n eu cael gan y Llywodraeth ganolog a llywodraeth leol o dro i dro. Beth am argraffu copi ar gyfer eich ymweliad ymgyfarwyddo?

Lawrlwythiadau