Grant Amddifadedd Disgyblion

Mae Grant Amddifadedd Disgyblion (GAD) Llywodraeth Cymru yn darparu cymorth ariannol i helpu mynd i’r afael ag effaith tlodi ar gyrhaeddiad.

Ar ddechrau 2015, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ddogfen yn nodi sut y gellir defnyddio’r grant i gefnogi gweithgareddau celf a diwylliannol.

“Mae’n bosibl mai dim ond ychydig iawn o gyfle y bydd dysgwyr o gefndiroedd difreintiedig yn ei gael i fwynhau profiadau diwylliannol a gweithgareddau celf. Mae’r canllawiau hyn yn amlinellu sut y gellir defnyddio’r grant i wella mynediad at weithgareddau celf a diwylliannol a helpu i godi dyheadau dysgwyr sydd wedi’u hamddifadu.”

Mae gweithgareddau diwylliannol, fel ymweld â safle hanesyddol a chymryd rhan yn un o’n gweithgareddau yn gallu cynyddu hyder, cymhelliant a dyheadau yn ogystal â bod yn gyfleoedd gwych ar gyfer gweithio mewn grŵp, cyfathrebu a datblygu sgiliau.

Mae Estyn wedi nodi bod darparu profiadau diwylliannol yn un o nodweddion hanfodol ysgol lwyddiannus.

Felly athrawon, ewch amdani! Os yw eich ysgol yn derbyn GAD, defnyddiwch yr arian i drefnu ymweliad â safle treftadaeth i chi, eich cydweithwyr a’ch dosbarth.