Mynediad addysg i leoliadau di-staff

Mae 129 o leoliadau ar draws Cymru dan ein gofal — gyda dim ond 28 ohonynt wedi eu staffio — mae’r rhan fwyaf o leoliadau Cadw yn ddi-staff ac ar agor i ymweld â hwy.

Mae’r rhan fwyaf o’n darpariaeth addysgol yn y lleoliadau hynny lle mae staff yn bresennol.  Nid yw’n bosibl i ni gynnig darpariaeth addysgol uniongyrchol ym mhob lleoliad drwy’r flwyddyn.  Ond gall y profiad o archwilio’r lleoliadau di-staff fod yn wych, cyn belled â’ch bod yn deall beth yw’r cyfyngiadau a’ch bod wedi paratoi’n bwrpasol.

Bydd raid i chi wneud eich asesiad risg eich hun ac awgrymwn eich bod yn ymweld â lleoliad sy’n addas ar gyfer eich grŵp arbennig chi:

Sicrhewch eich bod yn deall cyfyngiadau mynediad, toiledau, arlwyo a signal ffôn symudol y lleoliad rydych yn dymuno ymweld ag o. Hefyd byddwch yn ymwybodol bod y lleoliadau hyn yn agored i’r elfennau a chamddefnydd gan eraill - ni allwn bob amser reoli pwy sy’n ymweld na beth maent yn ei adael ar eu holau. Efallai bydd eich person cymorth cyntaf am holi ynglŷn â darpariaeth iechyd yn yr ardal.

Cofiwch ddefnyddio ein hadnoddau ar gyfer eich teithiau hunan-ddarpar.  Ystyriwch ddefnyddio arbenigwr cymwysedig mewn hanes lleol neu bwnc arbennig — efallai dywysydd teithiau ardystiedig e.e. tywysydd WOTGA bathodyn gwyrdd/glas neu debyg, os yw cyllid yn caniatáu.  Byddai’n rhaid i chi sicrhau bod ganddynt y caniatâd priodol i weithio gyda’ch myfyrwyr.

Bydd yn rhaid i chi sicrhau bod cymarebau staff/myfyrwyr eich taith yr un fath â’n gofynion ni mewn lleoliadau wedi eu staffio, neu’n uwch. (Gweler telerau ac amodau)  Dylech hefyd gael cymhorthyddion cyntaf wrth law gyda rhifau ffôn meddyg lleol ac ysbyty.

Ac os ydych yn defnyddio gwefannau cymdeithasol, cofiwch ein tagio ar Twitter @cadwcymru neu chwilio am Cadw ar Facebook.