Prosiect Dylan Thomas 100

Prosiect arloesol i greu cerddi a ffilmiau sy’n coffáu bywyd Dylan Thomas

  • ???cadw.media.no_js???
  • ???cadw.media.no_js???
  • ???cadw.media.no_js???

I goffáu bywyd Dylan Thomas, bu disgyblion Blwyddyn 5 a 6 o Ysgol Talacharn, Ysgol Griffith Jones, Sanclêr ac Ysgol Llys Hywel, Hendy-gwyn, yn cymryd rhan mewn prosiect llenyddol llawn dychymyg i greu ffilmiau amlgyfrwng byr.

Mae’r ffilmiau difyr — sy’n cynnwys ffotograffau, peintiadau, animeiddio a barddoniaeth — i’w gweld yn yr oriel uchod, neu ar sianel YouTube Cadw.

Nodau’r prosiect oedd ysbrydoli’r disgyblion i ymwneud yn frwd ag iaith, â’r castell ac â’u hanes lleol eu hunain.

Defnyddiodd y plant Gastell Talacharn, y Poem in October gan Dylan Thomas a’ ‘Thaith Gerdded y Pen-blwydd’ yn Nhalacharn fel ffynonellau i’w hysbrydoli.

Pecyn adnoddau

I alluogi ysgolion eraill i wneud gwaith tebyg, mae pecyn adnoddau dysgu, sy’n cynnwys tair gwers a deunyddiau ategol, ar gael i’w lawrlwytho isod.

Er bod yr adnoddau wedi’u seilio ar Gastell Talacharn, mae modd eu haddasu i ddatblygu llythrennedd ar unrhyw rai o’n safleoedd ni.