Prosiect Adrodd Straeon a Llythrennedd

Castell Dolbadarn

Castell Dolbadarn

Rhedodd Prosiect Adrodd Straeon a Llythrennedd Cadw o 2009 - 2013 mewn nifer o safleoedd hanesyddol ar hyd a lled Cymru, o gestyll i abatai i dai hanesyddol.

Roedd dau brif amcan i’r prosiect adrodd straeon a llythrennedd:

  • Y cyntaf oedd rhoi’r offer a’r technegau i athrawon i alluogi creu a datblygu straeon cydweithredol gan grwpiau dosbarth o ddisgyblion.
  • Yr ail oedd defnyddio safleoedd treftadaeth a hanesyddol cyfoethog Cymru fel lleoliad ar gyfer adrodd straeon lleol traddodiadol, ac i annog eu gwerthfawrogiad o’r cestyll a hanes diwylliannol Cymru drwy ofyn iddynt archwilio, gwylio a gwrando’n astud.

Wedi gweithio â channoedd o ddisgyblion ar hyd a lled Cymru, darparwyd casgliad arbennig o straeon drwy’r prosiect, yn llawn dreigiau a marchogion, bwystfilod chwedlonol a chymeriadau hanesyddol, gwleddau, trysorau, ac yn bwysicach na dim ... hwyl!

Bob blwyddyn, yn dilyn diwrnod hyfforddiant i’r athrawon sydd ynghlwm â’r prosiect, aeth disgyblion ysgolion cynradd lleol i ymweld â’u safle hanesyddol lleol gyda storïwr. Swynwyd y plant gan chwedlau Cymreig traddodiadol o fewn y safle hanesyddol atmosfferig, gan archwilio pob twll a chornel.
Ar ôl dychwelyd i’r ysgol, anogwyd y plant i feddwl am beth sy’n gwneud stori dda a sut mae strwythuro stori. Gweithiodd y plant fel dosbarth cyfan, mewn grwpiau ac mewn parau i greu, golygu a mireinio stori wreiddiol y dosbarth.

Castell Dolbadarn a Chastell Dinefwr a ysbrydolodd prosiect adrodd straeon a llythrennedd Cadw yn 2009. Yn 2010, symudodd y prosiect i gestyll Caernarfon a Chas-gwent. Parhaodd y momentwm gyda’r plant yn cynhyrchu straeon arbennig am gewri, dreigiau a dewiniaid anfad. Yn 2011, ffocws y prosiect oedd Castell Criccieth a Chastell a Llys Tre-tŵr. Yn 2012 aeth y prosiect i ogledd ac i dde Cymru, gan weithio ag ysgolion yng nghestyll Dinbych a Chydweli, gyda Conwy a Chaerffili yn dilyn yn 2013.

Gallwch ddarllen rhai o’r straeon a darganfod mwy am y prosiect drwy’r tudalennau blog canlynol:

http://dinefwranddolbadarn.blogspot.com/

http://castelldinefwr.blogspot.com/

http://caernarfonandchepstow.blogspot.com/