Pedwar Mochyn Bach Blaenafon

Stori a ysgrifennwyd gyda disgyblion Blwyddyn 1 o Ysgol Gynradd Wirfoddol Treftadaeth Blaenafon yw ‘The Four Little Pigs of Blaenavon / Pedwar Mochyn Bach Blaenafon’ (Saesneg yn unig). Mae’n gynnyrch prosiect ‘Oes Haearn’ a roddwyd ar waith gan dîm Dysgu Gydol Oes Cadw, Llenyddiaeth Cymru gyda Groundwork Wales a Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, gyda chyllid oddi wrth Cymunedau’n Gyntaf. Cynhaliwyd lansiad y llyfr yng Ngwaith Haearn Blaenafon mewn digwyddiad Straeon a Chwarae, ar ddydd Sadwrn 22 Hydref, gyda Megan Lloyd yn rhoi perfformiad o’r stori, i ddathlu cynnyrch y prosiect a denu teuluoedd i’r safle.

Darluniau gan Beverley Gil-Cervantes