Canfod y Gorffennol: Adnoddau Abaty Dinas Basing

Pecyn adnoddau addysgiadol ar-lein newydd cyffrous i athrawon/plant ei ddefnyddio yn ac o gwmpas Abaty Dinas Basing

Abaty Dinas Basing

Abaty Dinas Basing

Gellir defnyddio’r pecyn adnoddau i ymweld ar eich liwt eich hun ynghyd â nodiadau ar gyfer athrawon. Gellir cysylltu ei ffeithiau a themâu diddorol â’r cwricwlwm creadigol newydd hefyd. Creodd y gwirfoddolwyr waith celf gwreiddiol i gyd-fynd â’r adnodd gan ymgynghori ag ysgolion lleol yn ystod holl gamau’r prosiect.