Adluniadau CGI

Mae Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, yn cyfuno’r dechnoleg ddiweddaraf gyda'r gorau o'r gorffennol er mwyn ailadeiladu rhai o henebion mwyaf eiconig Cymru.

  • ???cadw.media.no_js???
  • ???cadw.media.no_js???

Castell Caerffili

Mae'r fideo ailadeiladu Castell Caerffili – un o gestyll mwyaf Ewrop, nawr ar gael ar Sianel YouTube Cadw, yn rhoi syniad i’r gwylwyr o sut byddai’r safle adnabyddus wedi edrych yn nechrau'r 1300au pan lwyddodd i wrthsefyll ymosodiad gan 10,000 o wrthryfelwyr o Gymru.

Mae'r fideo yn darlunio’r system amddiffyn ‘dau fur’ a ffafriwyd gan Gilbert de Clare, yr uchelwr oedd yn gyfrifol am adeiladu Castell Caerffili.   

Gall gwylwyr wau eu ffordd drwy gyfres o bontydd codi, pyrth a drysau pren er mwyn torri drwy amddiffynfeydd y castell sy’n dod yn fyw drwy’r fideo. 

Mae darnau coll y castell yn codi o'r ddaear wrth i dŵr y de ddwyrain, sydd heddiw yn gwyro mwy na thŵr Pisa, sythu a dychwelyd i’w hen ogoniant. 

 


Caer Rufeinig Segontiwm

Mae fideo Segontiwm, sydd nawr ar gael ar sianel YouTube Cadw yn rhoi syniad i’r gwylwyr  o faint y Gaer Rufeinig ac yn dangos sut byddai’n edrych yng Nghaernarfon heddiw.

Mae’r fideo’n dechrau wrth y môr ac yn dangos y gaer gadarn yn ei gogoniant pan ymsefydlodd y Rhufeiniaid yng Nghaernarfon i ddechrau, tua 70 AD.  Yna, edrychir yn agosach ar y safle enfawr, gan ddefnyddio cymeriadau Rhufeinig 3D er mwyn dangos y raddfa.

Ar ddiwedd y fideo, mae tref Caernarfon heddiw’n ymddangos o amgylch y gaer i ddangos maint y gaer yn ei dydd – mae maint y muriau gwreiddiol bedair gwaith maint castell enwog y dref.