Adnoddau Addysg

Os oes angen syniadau arnoch ar gyfer eich ymweliadau addysgol, lawrlwythwch ein adnoddau addysg.

Abaty Tyndyrn 

Abaty Tyndyrn

Rydyn ni wedi datblygu nifer o adnoddau addysgol yn llawn gweithgareddau i’w defnyddio, wedi’u hysbrydoli gan ein henebion godidog. Mae’r safleoedd sydd o dan ein gofal yn wych o ran cael eich ysbrydoli gan Hanes ac yn wych ar gyfer pynciau eraill hefyd fel Llythrennedd, Rhifedd, Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM), Daearyddiaeth a llawer mwy!

Cliciwch ar eich grŵp blwyddyn chi i weld y pecynnau addysgol sydd ar gael i’ch disgyblion chi

 

Cyfnod Sylfaen

Cyfnod Allweddol 2

Cyfnod Allwedol 3