Adnoddau Addysg Cyfnod Allweddol 2

Gwenllian

Gwenllian — Rhyfelwraig o Gymru

Rydyn ni wedi datblygu nifer o adnoddau addysgol yn llawn gweithgareddau sydd wedi’u bwriadu i helpu i addysgu agweddu ar y Cwricwlwm Cenedlaethol, wedi’u hysbrydoli gan safleoedd Cadw, boed yn yr ystafell ddosbarth neu i’w defnyddio wrth ymweld ag un o’n henebion. Cliciwch ar y dolenni isod i lawrlwytho’ch dewis chi o becynnau addysgol.

I gyd-fynd â’n hadnoddau Llythrennedd a STEM ynglŷn â chestyll mae yna ddogfennau ar gysylltiadau cwricwlaidd sy’n dangos sut mae’r rhain yn cyd-fynd â nifer o bynciau yn y cwricwlwm yng Nghymru yn ogystal â Llythrennedd a Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM).

Yn ogystal â’r adnodd hwn ar gyfer CA2 isod rydym hefyd wedi creu gêm llinell amser ar gyfer Castell Coch a Chaerdydd yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg.