Adnoddau Fictoraidd Castell Coch

Mae gêm llinell amser Castell Coch a Chaerdydd yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg wedi’i chynllunio i gyflwyno disgyblion i un o destunau hanes Cyfnod Allweddol 2 sef newid yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Gêm llinell amser Castell Coch a Chaerdydd yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg

Gêm llinell amser Castell Coch a Chaerdydd yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg

Mae’r adnodd yn cynorthwyo athrawon i gyflwyno’r Cwricwlwm Cymreig trwy ganolbwyntio ar Gaerdydd a Dyffryn Taf.

Mae’r gêm yn rhoi gwybodaeth i ddisgyblion am ddigwyddiadau, pobl, adeiladau a chludiant yn yr ardal drwy’r 1800au. Gellir defnyddio’r wybodaeth hon i ysgogi trafodaeth ar y testun allai wedyn arwain at waith pellach fel rhan o ymchwiliad hanesyddol.  Mae’r taflenni gwybodaeth yn cyfeirio disgyblion at fannau lle mae’n bosibl iddyn nhw ymchwilio pob maes diddordeb ymhellach.

Mae gweithgaredd addysg yr Arglwyddes Bute yng Nghastell Coch wedi’i gynllunio i gyflwyno disgyblion i deulu Bute, bywyd bob dydd i Fictoriaid cyfoethog a newid yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, fel y gwelir yng Nghastell Coch.  

Mae sesiynau tebyg sy’n edrych ar fywydau’r dosbarthiadau canol a’r tlodion ar gael yn Archifau Morgannwg ac Amgueddfa Stori Caerdydd.