Ffilmiau

Castell Deganwy: Gwarchae, Tywallt Gwaed a Dinistr
Mae'r ffilm hon yn rhoi cyflwyniad bras i 2000 mlynedd o hanes ar safle Castell Deganwy, Gogledd Cymru, ac fe'i cynhyrchwyd gan Myrddin Phillips, sef cynhyrchydd ffilmiau o Gymru sydd newydd raddio. Crëwyd y ffilm fel rhan o ddiwrnod agored cymunedol i ddathlu'r gwaith y mae Cadw bellach wedi'i gwblhau i ddiogelu a dehongli'r Castell Cymreig pwysig hwn a sicrhau ei fod ar gael i genedlaethau'r dyfodol ei fwynhau a'i werthfawrogi. Cafodd y digwyddiad hynod lwyddiannus hwn, a oedd yn llawn gweithgareddau treftadaeth yn canolbwyntio ar hanes cyfoethog a diddorol yr heneb anhygoel hon, ei gynnal ar 23ain Gorffennaf 2011 a'i drefnu gan Cadw fel rhan o Ŵyl Archaeoleg Brydeinig y Cyngor Archaeoleg Brydeinig.

Ffilm Macbeth a phecyn Addysgol Cefnogol
Mae ffilm Macbeth, gan Theatr Genedlaethol Cymru yn awr ar gael i sefydliadau addysg a dysgwyr Cymraeg. Cafodd yr addasiad Cymraeg, gan y diweddar Gwyn Thomas, ei llwyfannu yng Nghastell Caerffili ym mis Chwefror eleni, ac fe’i darlledwyd yn fyw mewn lleoliadau ar draws Cymru ar 14 Chwefror.
I ddysgu mwy, ac i wylio’r ffilm, ewch i wefan Theatr Genedlaethol Cymru.

Gweler hefyd Cipio’r Castell: Brwydr Slam yng Nghastell Caerffili