Canllawiau ar gyfer ymweliadau grŵp/ysgol

Castell Conwy

Castell Conwy

Gellir lawrlwytho taflenni canllawiau i ymweliadau grŵp/ysgol ar gyfer sawl heneb yn ein gofal. Mae'r daflen yn rhoi gwybodaeth am beryglon a gall gynorthwyo grwpiau i gynllunio eu hymweliad.

Nid asesiad risg ydyw. Rhaid i ysgolion gynnal eu hasesiadau risg eu hunain yn unol â'r canllawiau a roddir iddynt gan lywodraeth ganolog a lleol o bryd i'w gilydd. Beth am argraffu copi ar gyfer eich ymweliad ymgyfarwyddo.

Lawrlwythiadau