Nodiadau i athrawon

Abaty Tyndyrn

Abaty Tyndyrn

Os oes angen syniadau arnoch ar gyfer eich ymweliad addysgol â Gwaith Haearn Blaenafon, Castell Cas-gwent, Castell Conwy, Grŵp Cytiau Din Llugwy neu Abaty Tyndyrn, lawrlwythwch ein nodiadau i athrawon i gael ysbrydoliaeth. Mae'r nodiadau'n cynnwys hanes cryno, map ac enghreifftiau o sut i dreulio eich amser ar y safle a thaflen ar gyfer ysgolion sy'n ymweld â Grŵp Cytiau Din Llugwy.

Mae'r nodiadau i athrawon ar gael i'w lawrlwytho fel ffeiliau PDF.