Mis Hanes Cymreig 2013

Dysgwch fwy am ddysgu Mis Hanes Cymreig

Mis Hanes Cymru

Mis Hanes Cymru

Ym Mai 2013 noddodd Cadw gyfres Mis Hanes Cymru yn y Western Mail — gan ysgrifennu cyfres o erthyglau am  wrthrychau hanesyddol. Mae'r erthyglau ar gael i'w lawrlwytho oddi ar y tudalen hwn. 


Dywedodd cyfarwyddwr Cadw, Marilyn Lewis, hyn am y gyfres: 'Mae yna lawer o storïau cyffrous yn hanes Cymru sy'n cysylltu safleoedd hanesyddol ledled Cymru, gan gynnwys y 128 o henebion sydd o dan ofal uniongyrchol Cadw. Rydyn ni wrthi'n gweithio i ddod â'r storïau hyn yn fyw i ysbrydoli ymwelwyr a phobl leol i'w dilyn nhw o amgylch y wlad. Mae'r gyfres yma, sy'n edrych ar wrthrychau hanesyddol, yn bwrw goleuni ar lawer o'r lleoedd anhygoel hyn a gobeithio y byddan nhw'n annog pawb i ddod allan i fwynhau treftadaeth unigryw ac arbennig iawn Cymru yn yr haf.'

I gael rhagor o wybodaeth am waith, amcanion a blaenoriaethau Cadw, sydd wedi'u hamlinellu yng Nghynllun Gweithredu Strategaeth Amgylchedd Hanesyddol Llywodraeth Cymru, cliciwch yma.

Lawrlwythiadau