Cyfleoedd Hysbysebu a Nawdd gyda Chadw

 • Etifeddiaeth y Cymry 67

  Etifeddiaeth y Cymry 67

 • Etifeddiaeth y Cymry 67

  Etifeddiaeth y Cymry 67

Mae Cadw yn rheoli 130 o henebion hanesyddol ledled Cymru. Yn 2017, croesawyd 1.3 miliwn o ymwelwyr i’r henebion sydd â staff ynddynt, sy’n cynnwys Castell Caernarfon, Abaty Tyndyrn a Chastell Harlech, a gwelwyd 2.7 miliwn o ymwelwyr yn y 100 o safleoedd eraill sydd heb staff.

Mae dros 34,000 o aelodau yn cael mynediad diddiwedd i 30 o’n henebion sydd â staff ynddynt, gydag aelodaeth yn costio cyn lleied â £1.50 bob mis yn unig.

Mae aelodau Cadw yn derbyn:

 • Gostyngiad o 10% yn siopau anrhegion Cadw
 • Tanysgrifiad am ddim i’r cylchgrawn Etifeddiaeth y Cymry
 • Gostyngiad o 50% ar fynediad i safleoedd Historic Scotland ac English Heritage, a mynediad am ddim pan fyddwch chi’n adnewyddu
 • Mynediad am ddim i safleoedd Manx Heritage.
 • Pecyn aelodaeth am ddim, gan gynnwys sticer car a map lliw cyflawn
 • Cylchlythyr aelodau yn unig

Hysbysebu a nawdd

Mae Cadw bellach yn gallu cynnig ystod eang o gyfleoedd hysbysebu a nawdd i helpu codi proffil eich busnes dros flwyddyn gyfan neu yn ystod ffrâm amser penodol.

Mae yna gyfleoedd hefyd i gyfathrebu’n uniongyrchol ag aelodau Cadw drwy ein cyhoeddiadau, Etifeddiaeth y Cymry, ein cylchgrawn 48 tudalen bob dwy flynedd sy’n llawn o newyddion, nodweddion a’r cynigion diweddaraf., sy’n cael eu dosbarthu i’n haelodaeth.

Yn ychwanegol, mae Cadw hefyd yn cynhyrchu llyfryn Priodas, sy’n cael eu dosbarthu mewn ffeiriau priodas a thrwy’r post, i hyrwyddo’r cynigion priodas sydd ar gael yn ein safleoedd hardd.

Am fwy o wybodaeth ar hysbysebu a nawdd gyda Chadw, e-bostiwch cadwcommercial@llyw.cymru