Llogi safle

Neithior yng Nghastell Caerffili
Neithior yng Nghastell Caerffili
Gwledd yn Llys Tre-tŵr
Gwledd yn Llys Tre-tŵr
Gwledd yng Nghastell Caerffili
Gwledd yng Nghastell Caerffili

Mae’r safleoedd ysblennydd sydd gennym yn ein gofal yn ddelfrydol ar gyfer ffilmio masnachol a ffotograffiaeth, digwyddiadau a phriodasau.

Boed gastell, llys, abaty neu dŷ trefol, mae rhai o safleoedd hanesyddol mwyaf trawiadol Cymru yn gefndir unigryw i’ch digwyddiad.