Asesu risg

Gan ddibynnu ar natur eich cais, efallai y byddwn yn gofyn ichi wneud asesiad risg. Gallwch naill ai anfon eich asesiad risg eich hun, neu cwblhewch y ffurflen asesu risg.

Cofiwch nad oes angen asesiad risg tan y byddwn wedi trafod eich cais a chytuno iddo – ac efallai na fydd angen un o gwbl!

Awgrymiadau a chynghorion

Os bydd angen ichi wneud asesiad risg, meddyliwch am y pethau canlynol:

1. Gwybod beth yw’r peryglon
O ran y gweithgareddau, prosesau, cyfarpar neu sylweddau a ddefnyddir, beth a allai eich anafu chi, eich cydweithwyr, y rhai sy’n cymryd rhan neu’r cyhoedd.

2. Pwy allai gael ei anafu?
A yw’r perygl yn fwy i’ch cydweithwyr sy’n gosod y digwyddiad, y cyhoedd sy’n dod yno, pobl sy’n ei chael yn anodd symud, yr hwyluswyr sy’n rhedeg y digwyddiad, neu bobl eraill?

3. Gwerthuso’r risgiau
Mae’r matrics graddio risgiau ar gael i’w lawrlwytho oddi ar y dudalen hon, a gall eich helpu i werthuso pa mor debygol a difrifol yw’r risg.

4. Lliniaru’r risgiau
Meddyliwch am y mesurau i’w cymryd i leihau’r risgiau – e.e. os oes ceblau’n mynd ar hyd y llawr, byddai rhoi matiau dros y ceblau’n lleihau’r risg o faglu a syrthio.

5. Ail-werthuso’r risgiau
Ail-werthuswch y risgiau yng ngoleuni’r Mesurau lliniaru yr ydych wedi eu rhoi ar waith. Dylai’r sgôr fynd i lawr.

Gellir lawrlwytho enghraifft o asesiad risg oddi ar y dudalen hon, yn ogystal â’r Matrics Graddio Risgiau.