Arddangosfeydd

 • Llun o arddangosfa o waith celf gan artist preswyl yn Abaty Tyndyrn

 • Llun o gosodiad celf yn Castell Cydweli gan Sculpture Cymru

  Gosodiad celf yn Castell Cydweli gan Sculpture Cymru

 • Llun o rhan o'r gosodiad celf wedi ei cwblhau fel rhan o waith artist preswyl yn Abaty Glyn y Groes

  Rhan o'r gosodiad celf wedi ei cwblhau fel rhan o waith artist preswyl yn Abaty Glyn y Groes

 • Llun o gosodiad celf yn Castell Cydweli gan Sculpture Cymru

  Gosodiad celf yn Castell Cydweli gan Sculpture Cymru

 • Llun o gosodiad celf yn Castell Cydweli gan Sculpture Cymru

  Gosodiad celf yn Castell Cydweli gan Sculpture Cymru

Un o’n prif uchelgeisiau yw gwella’r profiad i ymwelwyr, ac rydym wedi ymrwymo i weithio gyda’r celfyddydau er mwyn gwneud hyn ac er mwyn cael y safleoedd sydd yn ein gofal i gael eu gwerthfawrogi a’u deall fwy, ac i ennyn brwdfrydedd tuag atynt.

Mae safleoedd Cadw yn cynnwys mannau lle’r oedd sgiliau celf a chrefft a’u cynnyrch yn rhan o wead y safle, neu’n rhan annatod o’r bywydau a fu fyw yno. Felly rydym yn awyddus i ddod â’r celfyddydau’n ôl i’r safleoedd er mwyn ysbrydoli ymwelwyr i feddwl am henebion a safleoedd mewn ffordd wahanol.

Rydym yn annog artistiaid i gysylltu â’n tîm digwyddiadau i drafod sut i arddangos eu gwaith yn ein safleoedd drwy arddangosfeydd dros dro i ddibenion anfasnachol. Anfonwch neges e-bost i cadwevents@wales.gsi.gov.uk i drafod ac i wneud trefniadau.