Goleuo ein safleoedd hanesyddol

Mae ein safleoedd yn gwneud cefnlenni ysblennydd ar gyfer ceisiadau goleuo i hysbysebu eich elusen neu ymgyrch – mwy yma am sut i wneud cais ar gyfer eich digwyddiad arbennig.

 • Mae 2 Ebrill yn ddiwrnod ymwybyddiaeth awtistiaeth y byd, ac i gofio’r diwrnod hwn eleni, cydweithiodd Cadw, Rhoi Pobl yn Gyntaf Sir Gâr, ac Inspiration Lifestyle Service i oleuo Castell Cydweli gyda golau glas.

  Castell Cydweli

 • Llun o Castell Coch

  Castell Coch

 • Llun o safle Gwaith Haearn Blaenafon

  Gwaith Haearn Blaenafon

 • Llun o Castell Caernarfon

  Castell Caernarfon

 • Llun o Castell Coch

  Castell Coch

 • Llun o Castell Caerffili

  Castell Caerffili

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, mae ein safleoedd wedi cael eu 'goleuo' i hyrwyddo rhai achosion arbennig iawn – o Ddiwrnod Ymwybyddiaeth o TN i Wythnos y Cŵn Tywys i Ganser y Pancreas y DU!

Os hoffech oleuo un o’n safleoedd, anfonwch e-bost a'ch cais i ein Tim Marchnata a byddany yn cysylltu a chi.

Cyn i chi gyflwyno’ch cais, dyma rai canllawiau ar oleuo henebion y mae'n rhaid i ymgeiswyr gydymffurfio â nhw er mwyn atal difrod i'r heneb a sicrhau bod yr holl geisiadau i oleuo yn cael eu cydlynu’n iawn ac er mwyn osgoi gwrthdaro rhwng y gwahanol ddigwyddiadau / gweithgareddau marchnata.

• Dim ond ceisiadau i oleuo ein henebion gan elusennau neu grwpiau lleol dielw a ystyrir.
• Ni chaiff cais ei ganiatáu tan y bydd wedi ei glirio gan y Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant Chwaraeon a Thwristiaeth yn ogystal â chydweithwyr o fewn yr adran.
• Rhaid ymgynghori contractwr addas yn achos pob cais a nhw fydd yn gyfrifol am weinyddu a gosod yn eich cais. Byddai ffioedd yn daladwy iddyn nhw am y gwasanaeth hwn.
• Byddai angen anfon copi o bob datganiad i’r wasg am y goleuo yn ogystal â lluniau o'r heneb unwaith y bydd wedi'i goleuo at Cadw. Byddwn yn rhannu'r rhain ar draws ein platfformau cyfryngau cymdeithasol a'n gwefan i hyrwyddo eich digwyddiad ymhellach.

Efallai y bydd gofynion ychwanegol ac y bydd angen dogfennau ategol, yn dibynnu ar eich cais.