Ffurflen gais ar gyfer ffilmio yn safleoedd Cadw

Ni chaiff cais i ffilmio mewn Safle Hanesyddol ei ystyried os na fydd yr ymgeisydd wedi llenwi’r cais hwn a’i anfon at Cadw.

Cynghorir ymgeiswyr i beidio â bwrw ymlaen â’u trefniadau nes iddynt gael cadarnhad ysgrifenedig gan Cadw bod eu cais wedi’i dderbyn.

Bydd y cais hwn yn gynnig i logi’r Henebyn y gall Cadw ei dderbyn fel y gwêl yn dda.


Dyddiad y ffilmio (gan gynnwys gosod a thynnu’r set ac ati)Amser y ffilmio (gan gynnwys gosod a thynnu’r set ac ati)

Ydych chi angen trefnu ymweliad â’r safle cynt*

A fydd lluniaeth yn cael ei gynnig?*

A fydd alcohol yn cael ei werthu neu ei weini?*

A fydd cerddoriaeth neu adloniant?*

Telerau ac amodau
Taliadau ffilmio
Ffurflen asesu risg ac indemniad
Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus
Copi caled

 

Pan fydd eich ffurflen wedi'i chyflwyno'n llwyddiannus, byddwch yn cael eich ailgyfeirio at dudalen gadarnhau.

Os na welwch y dudalen hon, yna cymerwch olwg ar eich ffurflen i weld a oes angen unrhyw newidiadau.