Ffurflen gais materion cyfoes a newyddion

Os oes gennych ddiddordeb mewn ffilmio ar un o safleoedd Cadw ar gyfer eitem materion cyfoes neu newyddion, llenwch y ffurflen gais isod a byddwn yn cysylltu’n ôl gyda chi i gadarnhau. Cyflwynwch y ffurflen dridiau o leiaf cyn ffilmio ar y safle.

Gan ddibynnu ar natur a maint eich cais, efallai y byddwn yn eich cyfeirio at ein ffurflen gais gyffredinol, ac efallai y codir tâl am ffilmio.  

Ar gyfer rhaglenni newyddion a materion cyfoes yn unig y mae’r ffurflen gais hon yn gymwys. Ar gyfer mathau eraill o ffilmio masnachol, llenwch ein ffurflen gais gyffredinol sy’n gofyn am ragor o fanylion am eich cais.

Sylwer:  Ni roddir ystyriaeth i ddefnyddio un o Henebion Cadw hyd oni fydd yr Ymgeisydd wedi llenwi’r ffurflen hon a’i hanfon i Cadw.  Rhaid i ymgeiswyr beidio â gwneud unrhyw drefniadau hyd nes y bydd Cadw wedi cadarnhau’r cais yn ysgrifenedig. Bydd y cais yn cynnwys gofyn i Cadw am ddefnyddio’r safle i ddiben ffotograffiaeth neu ffilmio, ar yr amod fod Cadw yn derbyn y cais i’w werthuso a’i gymeradwyo yn ôl ei ddewis ei hun.

Fill out my online form.