Castell Caerffili

Llun o Castell Caerffili

Castell Caerffili

Castell Caerffili yw’r castell mwyaf ond un ym Mhrydain. Mae yno ffos odidog a neuadd fawr o’r bedwaredd ganrif ar ddeg, ac mae yno hefyd gyfleusterau arlwyo modern.

Gellir llogi’r Neuadd Fawr ar gyfer digwyddiadau corfforaethol, digwyddiadau elusennol a dathliadau eraill.*Ewch i’r adran Llogi Caerffili ar gyfer Priodas i gael gwybod sut i logi’r neuadd ar gyfer priodas.

Gall yr achlysur ddigwydd yn y prynhawn a gyda’r nos, neu gyda’r nos yn unig.

Gellir llogi Neuadd Fawr Caerffili ar gyfer digwyddiad hyd at 13 mis o flaen llaw. Cofiwch fod y neuadd fawr ar gau ym mis Ionawr.

Mae’r Neuadd Fawr yn dal 200 o bobl ar gyfer unrhyw achlysur. O ran achlysur ffurfiol lle mae pawb yn eistedd, argymhellir 150 ar y mwyaf. Gallwch wneud eich trefniadau arlwyo eich hun.

I weld os fydd yr safle hwn yn addas ar gyfer eich digwyddiad, mae manylion ar ein dudalen safle penodol ar gyfer Castell Caerffili sydd yn cynnwys manylion am ardaloedd y tu mewn, y trefniadau parcio, y cyfleusterau a sut i gael mynediad. I gael gwybod mwy, holi a yw’r lle ar gael, beth yw’r costau ac i logi’r safle, cysylltwch â’r tîm masnachol ar 03000 257182.

Ar ôl ichi gadarnhau, bydd angen ichi lofnodi’r Cytundeb Lleoliadau, a darparu copi inni o’ch Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus fis cyn y digwyddiad.

*Ac eithrio prom ysgol a phartïon pen-blwydd 18 a 21 oed.